Godziny otwarcia Biblioteki
Poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00

O bibliotece

Strona główna / O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach jest główną biblioteką w Gminie Ujsoły. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego. 

Historia

W 1952 r. na mocy Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej powołano do życia w Ujsołach Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Na dobry początek otrzymała ona 819 egzemplarzy książek z centralnego zakupu. W roku 1958 nie było łatwo, czas ten był bowiem naznaczony kataklizmem powodzi, która zniszczyła niemalże całą wieś. Biblioteka w Ujsołach jak i inne biblioteki w powiecie, nie była zbytnio hołubiona przez Urząd Gromadzki. Przenoszona przez lata w różne miejsca – Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, piwnica pod Apteką - nie zawsze odpowiednie dla księgozbioru, w 2006 roku znalazła swoje miejsce w budynku ORGANISTÓWKI. Ten zabytkowy obiekt wybudowany końcem XIX wieku, przez wiele lat nieużytkowany i niszczejący doczekał się należnej mu świetności. Odrestaurowany został w latach 2004-2006 ze środków Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Ujsoły. Wyposażony w meble został dzięki  dotacji Infrastruktura bibliotek  z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 35 000zł.

Żywą historię Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach tworzyli ludzie pełni pasji, ofiarności i poświęcenia. W skład tego grona wchodzą:

Józef Fidelus
Danuta Bednarz(Witos)
Barbara Zoń(Kreczmer)
Teresa Salachna
Teresa Kondracik
Maria Furmaniak
Małgorzata Wejchenig
Maria Kręcichwost
Małgorzata Bednarz
Lidia Furczyk
Helena Pastor
Maria Dziedzic(Sporek)
Barbara Kokoszka
Helena Chmielewska
Jerzy Zoń

Obecnymi pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach są:

Dyrektor Biblioteki: mgr Monika Zoń 

Starszy Bibliotekarz: mgr Ilona Szczotka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Ujsołach zaprasza w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

© Gminna Biblioteka Publiczna w Ujsołach 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Tenit Internet, strony internetowe Żywiec Bielsko